Arbeidsmobiliteit en re-integratie

De Nieuwe Kracht, in heel Nederland inzetbaar

Verborgen talenten

  • Bas Pieterse, een jonge jongen die voor zijn werk als hovenier arbeidsongeschikt is geworden. lees meer

  • Joris Verbruggen, een man die als ZZP-er in de bouw arbeidsongeschikt is geworden. lees meer

  • Mevrouw van Haren vond na haar 1e sollicitatie meteen een nieuwe baan! lees meer

  • Irene was werkzaam als medewerker restauratieve dienst. Deze functie kan zij vanwege gezondheids-redenen niet meer uitoefenen. lees meer

  • Kim de Groot, een jonge vrouw die uitgevallen is in haar werk als doktersassistente komt in een tweede spoor traject. lees meer

Re-integratiebureau De Nieuwe Kracht

Daadkrachtig bij de re-integratie van zieke werknemers

Mensen activeren en bewegen. Dát doet re-integratiebureau De Nieuwe Kracht. Op landelijk niveau helpen wij zieke werknemers te re-integreren middels 2e spoor, 3e spoor en ziektewet re-integratietrajecten. Met een sterk sturende en adviserende aanpak creëren we samen met de werknemer en werkgever vooruitgang. Persoonlijk, effectief en zonder overbodige sessies en lange trajecten. Samen zorgen we ervoor dat het lukt!

Hoe werken wij als re-integratiebureau?

Op de weg naar een passende functie voor de zieke werknemer gaan verschillende belangen en verplichtingen op. Daarom verbinden wij aan ieder re-integratie- of mobiliteitstraject een vaste begeleider en arbeidsbemiddelaar en houden we het totaal aantal re-integratieprojecten per medewerker laag. Op die manier ondersteunt re-integratiebureau De Nieuwe Kracht intensief en met een persoonlijk karakter. Zo hoort het ook als je met mensen werkt. Wij zien een zaak niet als een dossier, maar als een kansrijk samenspel van inzichten en mogelijkheden.

De Nieuwe Kracht hanteert korte lijnen, een heldere tariefstelling en communiceert toegankelijk en met aandacht voor alle betrokkenen.

Haalbaarheidsonderzoek re-integratie

Wist u dat De Nieuwe Kracht haalbaarheidsonderzoeken uitvoert? Hierbij leggen we, na analyse van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige, de link tussen werknemer en arbeidsmarkt. Zo krijgen alle betrokkenen een duidelijk perspectief van de haalbaarheid van een re-integratietraject. Een dergelijk onderzoek kan tevens dienen ter ondersteuning bij de aanvraag van een vervroegde WIA-beoordeling.
 

Waar wilt u meer van weten?